phân tích đa thức thành nhân tử: x(y^2-z^2)+y(z^2-x^2)+z(x^2-y^2)

Question

phân tích đa thức thành nhân tử: x(y^2-z^2)+y(z^2-x^2)+z(x^2-y^2)

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-10-21T00:03:18+00:00 2 Answers 193 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T00:04:50+00:00

  `x(y^(2)-z^2)+y(z^(2)-x^2)+z(x^(2)-y^2)`

  `=xy^(2) – xz^(2) – yx^(2) + zx^(2) – zy^(2)`

  `=(xy^(2) – zy^2) – (xz^(2) – x^z) + (xz^(2) – xy^2)`

  `= y^(2)(x-z) + xz(x-z) – y(x^(2)-z^2)`

  `= y^(2)(x-z) + xz(x-z) – y(x-z)(x+z)`

  `= (x-z)(y^(2)+xz-xy-yz)` 

  `= (x-z)[z(x-y)- y(x-y)]`

  `= (x-z)(x-y)(z-y)`

  `#Study well`

   

  0
  2020-10-21T00:05:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Mk làm đei rồi nhé bạn!!! (làm lại rồi nhé!)

   

  phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-y-2-z-2-y-z-2-2-z-2-y-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )