phân tích đa thức thành nhân tử (giải chi tiết) 25 – 4x ² -4xy -y ²

Question

phân tích đa thức thành nhân tử (giải chi tiết)
25 – 4x ² -4xy -y ²

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-11-29T03:14:58+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T03:16:14+00:00

  Đáp án:

  $\text{(5 + 2x + y).(5 – 2x – y).}$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Ta có: 25 – 4x² – 4xy – y².}$

  $\text{= 25 – (4x² + 4xy + y²).}$

  $\text{= 25 – [(2x)² + 4xy + y²).}$

  $\text{= 25 – (2x + y)².}$

  $\text{= 5² – (2x + y)².}$

  $\text{= [5 + (2x + y)].[5 – (2x + y)].}$

  $\text{= (5 + 2x + y).(5 – 2x – y).}$

  $\text{Dạng này áp dụng bình phương của một tổng và hiệu hai}$

  $\text{bình phương).}$

  0
  2020-11-29T03:16:28+00:00

  `25-4x^2-4xy-y^2`

  `=5^2-(4x^2+4xy+y^2)`

  `=5^2-[(2x)^2+4xy+y^2]`

  `=5^2-(2x+y)^2` (bình phương của một tổng)

  $=\Big[5+(2x+y)\Big]\Big[5-(2x+y)\Big]$ (hiệu hai bình phương)

  `=(5+2x+y)(5-2x-y)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )