Phân tích đa thức thành nhân tử a) x mũ 4+3x ³ +6x ² -5x+3 b) x ³ -3x ² +3x -1

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x mũ 4+3x ³ +6x ² -5x+3
b) x ³ -3x ² +3x -1

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-13T00:44:02+00:00 1 Answers 96 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-13T00:45:15+00:00

  `a,x^4+3x ³ +6x ² -5x+3`

  `⇒` Ko phân tích được

  `b,x ³ -3x ² +3x -1`

  `= (x-1)^3`

  Xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )