Phân tích đa thức thành nhân tử 4a^2b^2+36a^2b^3+6ab^4

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
4a^2b^2+36a^2b^3+6ab^4

in progress 0
Amity 11 months 2020-10-29T17:36:27+00:00 2 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T17:37:36+00:00

  `4a^2b^2+36a^2b^3+6ab^4=2ab^2(2a+18ab+3b^2)`

  0
  2020-10-29T17:38:02+00:00

  Ảnh bạn nhé !! 

  Học tốt nekk ^•^

   

  phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-4a-2b-2-36a-2b-3-6ab-4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )