Phân tích đa thức thành nhân tử x3 + 9×2 + 23x + 15

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
x3 + 9×2 + 23x + 15

in progress 0
Mít Mít 2 tháng 2021-04-22T12:08:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  Ta có: x³ + 9x² + 23x + 15

  = x³ + 3x² + 6x² + 18x + 5x + 15

  = x²(x + 3) + 6x(x + 3) + 5(x + 3)

  = (x + 3)(x² + 6x + 5)

  = (x + 3)(x² + x + 5x + 5)

  = (x + 3)[x(x + 1) + 5(x + 1)]

  = (x + 3)(x + 1)(x + 5)

  Chúc bn học tốt!

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Đáp án:

  x³ + 9x² + 23x + 15 
  = (x³ + 9x² + 27x + 27 ) – ( 4x + 12 )
  = (x+3)³ – 4(x+3)
  = (x+3) [(x+3)² – 4]
  = (x+3) ( x+1)(x+5)
    hiểu đc ko bạn ?

Leave an answer

( Cairo )