Phân tích đa thức thành nhân tử : x^3-4x^2-12x+27

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử :
x^3-4x^2-12x+27

in progress 0
Khánh Gia 8 tháng 2020-10-17T21:23:58+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

     $x^{3}$ – $4x^{2}$ – 12x + 27 

  ⇔ ( $x^{3}$ + 27 ) – ( $4x^{2}$ + 12x )

  ⇔ ( x + 3 )( $x^{2}$ – 3x + 9 ) – 4x ( x + 3 )

  ⇔ ( x + 3 ) ( $x^{2}$ – 3x + 9  – 4x )

  ⇔ ( x + 3 )( $x^{2}$ – 7x + 9 )

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `x^3-4x^2-12x+27`

  `=(x+3)(x^2-7x+9)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )