Phân tích đa thức thành nhân tử: 2x^2 + 3x -5 ( Làm theo 3 đến 5 cách)

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử: 2x^2 + 3x -5
( Làm theo 3 đến 5 cách)

in progress 0
Kiệt Gia 8 tháng 2020-10-14T22:54:40+00:00 2 Answers 148 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  c1 :

  `2x^2 + 3x – 5` 

  `= 2x^2 – 2x + 5x – 5`

  `= 2x(x – 1) + 5(x – 1)`

  `= (2x + 5)(x – 1)`

  c2 : 

  `2x^2 + 3x – 5` 

  `= 2x^2 + 5x – 2x – 5`

  `= (2x^2 + 5x) – (2x + 5)`

  `= x(2x + 5) – (2x + 5)`

  `= (x – 1)(2x + 5)`

  Giải thích các bước giải:

   

 2. mk biết 1 cách thôi.

  phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-2-2-3-5-lam-theo-3-den-5-cach

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )