Phân tích đa thức thành nhân tử……

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử……
phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu

in progress 0
Huy Gia 8 tháng 2020-11-02T05:59:30+00:00 1 Answers 53 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chắc đang GPT chứ gì? Cái nầy đâu gọi là đa thức

  $ x² + 5x + 8 – 3\sqrt{2x³ + 5x² + 7x + 6}$ 

  $ = 2(2x + 3)  – 3\sqrt{(2x + 3)(x² + x + 2)} + (x² + x + 2)$ 

  $ = (2\sqrt{2x + 3} – \sqrt{x² + x + 2}).(\sqrt{2x + 3} – \sqrt{x² + x + 2})$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )