Phân tích đa thức thành nhân tử

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử

phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu

0
Nho 1 year 2020-11-27T04:23:23+00:00 0 Answers 19 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )