Phân tích đa thức sau thành nhân tử ( có 1 câu à )

Question

Phân tích đa thức sau thành nhân tử ( có 1 câu à )
phan-tich-da-thuc-sau-thanh-nhan-tu-co-1-cau-a

in progress 0
Nem 9 months 2020-10-29T20:41:52+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T20:43:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-29T20:43:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `2ab-b^2+49-a^2`

  `=(-a^2+2ab-b^2)+49`

  `=-(a^2-2ab+b^2)+49`

  `=49-(a^2-2ab+b^2)`

  `=7^2-(a-b)^2`

  `=[7-(a-b)][7+(a-b)]`

  `=(7-a+b)(7+a-b)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )