Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (x – 9) (x – 7) + 1

Question

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
(x – 9) (x – 7) + 1

in progress 0
Edana Edana 8 tháng 2020-11-02T11:48:14+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(x-9)(x-7)+1`

  `=x^2-16x+63+1`

  `=x^2-16x+64`

  `=(x-8)^2`

 2. `(x – 9) (x – 7) + 1`

  `=x^2-7x-9x+63+1`

  `=x^2-16x+64`

  `=(x-8)^2`

   

Leave an answer