phân tích đa thức bằng nhân tử : x bình +2y bình -2xy+4x-2y+12

Question

phân tích đa thức bằng nhân tử : x bình +2y bình -2xy+4x-2y+12

in progress 0
Acacia 8 tháng 2020-10-15T06:45:36+00:00 1 Answers 91 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  \({\left( {x – y + 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + 7\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {x^2} + 2{y^2} – 2xy + 4x – 2y + 12\\
   = {x^2} + {\left( { – y} \right)^2} + 4 + 2x.\left( { – y} \right) + 2.2.x + 2.2.\left( { – y} \right) + {y^2} + 2y + 1 + 7\\
   = \left( {{x^2} + {y^2} + 4 – 2xy + 4x – 4y} \right) + \left( {{y^2} + 2y + 1} \right) + 7\\
   = {\left( {x – y + 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + 7
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )