Phân tích đa thức x^4+2x^3+2x^2+2x+1 thành nhân tử

Question

Phân tích đa thức x^4+2x^3+2x^2+2x+1 thành nhân tử

in progress 0
Gerda 1 year 2020-11-04T10:10:29+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T10:12:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1`

  `= (x^4 + 2x^2 + 1)(2x^3 + 2x)`

  `= 2x(x^2 + 1)(x^2 + 1)^2`

  Học tốt. Nocopy

  0
  2020-11-04T10:12:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

  x^4+2x^3+2x^2+2x+1

  =(x^4+2x^2+1)+(2x^3+2x)

  =(x^2+1)2+2x(x2+1)

  =(x^2+1)(x^2+1+2x)

  =(x^2+1)(x+1)^2

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )