phân tích cấu trúc các cụm danh từ sau đây : a, những chiếc xe thiết giáp dưới gầm ghế . b, những chú Rô- bốt bằng nhựa, c, ba người thiếu nữ ấy . d,

Question

phân tích cấu trúc các cụm danh từ sau đây :
a, những chiếc xe thiết giáp dưới gầm ghế .
b, những chú Rô- bốt bằng nhựa,
c, ba người thiếu nữ ấy .
d, Vua Hùng thứ mười tám.
e, vài chiếc áo dài tay.
f, mấy chiếc lọ hoa kia.

in progress 0
Lệ Thu 2 days 2021-07-22T19:45:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T19:47:08+00:00

  A, cụm DT : những chiếc xe thiết giáp

  B, cụm DT : những chú Rô- bốt

  C , cụm DT: ba người thiếu nữ

  D, cụm DT:Vua Hùng

  E, cụm DT: vài chiếc áo

  F,cụm DT:mấy chiếc lọ hoa

  0
  2021-07-22T19:47:44+00:00

  a) Cụm danh từ: Những chiếc xe thép giáp

  b) Cụm danh từ: Những chú Rô- bốt

  c) Cụm danh từ: Ba người thiếu nữ

  d) Cụm danh từ: Vua Hùng

  e) Cụm danh từ: Vài chiếc áo

  f) Cụm danh từ: Mấy chiếc lọ hoa

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )