Phân tích cấu tạo và cho biết câu văn sau thuộc kiểu câu gì ? “Ngày nay Ngã ba Đồng Lộc trở thành một nơi tưởng niệm những tấm gương oanh liệt của cá

Question

Phân tích cấu tạo và cho biết câu văn sau thuộc kiểu câu gì ?
“Ngày nay Ngã ba Đồng Lộc trở thành một nơi tưởng niệm những tấm gương oanh liệt của các cô gái thanh niên xung phong trong thời kháng chiến chống Mĩ.”

in progress 0
Amity 6 months 2021-07-25T03:50:40+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T03:52:30+00:00

  Khang Minhưn

  Ngày nay,Ngã ba Đồng Lộc//trở thành một nơi tưởng

                           CN1                  VN1

  niệm những tấm gương//oanh liệt của các cô gái thanh

                       CN2                               VN2

  niên xung phong trong thời kháng chiến chống Mĩ

  `to` Câu này là câu ghép

  0
  2021-07-25T03:52:39+00:00

  Ngày nay/ Ngã ba Đồng Lộc /trở thành một nơi tưởng niệm

    TN                  CN1                          Vn1

  những tấm gương/ oanh liệt của các cô gái thanh niên xung phong trong thời kháng chiến chống Mĩ.”

     CN2                                                 VN 2

  ⇒ Câu này là câu ghép/

  Giả thích: Vì câu có 2 cụm chủ vị/

  `\text{cáo/OLympia}`

  Hok tốt nha!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )