Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu ghép sau đây : “cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng” . Chỉ ra quan hệ giữa hai vế câu

Question

Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu ghép sau đây : “cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng” . Chỉ ra quan hệ giữa hai vế câu

in progress 0
Helga 4 months 2021-07-10T13:18:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T13:19:56+00:00

  CN1 : cô ấy 

  VN1 : khỏi nguy hiểm rồi

  CN2 : chị 

  VN2 : đã thắng 

  Câu ghép chỉ nguyên nhân kết quả

  0
  2021-07-10T13:20:09+00:00

  Cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng.

  C1              V1                      C2     V2

  – Quan hệ: nhân quả

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )