Phân tích cấu tạo của câu văn “Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết.” Cho biết câu văn đó thuộc kiểu câu nào đã học?

Question

Phân tích cấu tạo của câu văn “Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết.” Cho biết câu văn đó thuộc kiểu câu nào đã học?

in progress 0
Tài Đức 11 months 2021-04-22T01:56:31+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T01:57:38+00:00

  Phân tích cấu tạo của câu văn “Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết.” Cho biết câu văn đó thuộc kiểu câu nào đã học?

  Đáp án:

   Mặt trời/ nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết

     CN                  VN

  Câu có cấu tạo gồm 1 cụm chủ- vị là câu đơn

  Câu văn này thuộc kiểu câu: Câu trần thuật đơn→ Để kể một sự việc

  @Kun~

  #Xin hay nhất, 5 sao + 1 tim nhá, cảm ơn bạn nhiều :))

  0
  2021-04-22T01:57:41+00:00

  – Phân tích cấu tạo:

  Mặt trời / nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết.

    CN                           VN

  – Kiểu câu :Câu trần thuật đơn (câu đơn vì có cấu tạo 1 cụm C-V)

  @Kem

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )