Phân tích cấu tạo câu ghép sau: đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở ,ngu ngốc, bần tiện, xấu xa

Question

Phân tích cấu tạo câu ghép sau:
đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở ,ngu ngốc, bần tiện, xấu xa ,bỉ ổi…
->cho biết mối quan hệ giữa các vế của câu ghép trên?

in progress 0
Thu Hương 7 months 2021-06-26T09:49:14+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-26T09:50:19+00:00

  đối với những người ở quanh ta:TN
  nếu ta:CN
  không cố mà tìm hiểu họ:VN
  thì ta :cn
  chỉ thấy họ gàn dở ,ngu ngốc, bần tiện, xấu xa ,bỉ ổi…:vn
  => Quan hệ nguyên nhân -kết quả

  0
  2021-06-26T09:50:22+00:00

  đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta  chỉ thấy họ gàn dở ,ngu ngốc,

                                                            C1               V1                               C2                            V2

  bần tiện, xấu xa ,bỉ ổi…

  quan hệ nguyên nhân kết quả nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )