Phân tích câu ca dao sau bằng một đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng: “ Trời cao, biển rộng, đất dày Ơn cha nghĩa mẹ , ơn thầy chớ quên”

Question

Phân tích câu ca dao sau bằng một đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng: “ Trời cao, biển rộng, đất dày Ơn cha nghĩa mẹ , ơn thầy chớ quên”

in progress 0
Phúc Điền 2 months 2021-08-17T02:09:44+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T02:11:29+00:00

    Bầu trời to lớn và cao vút. Biển rộng minh mông sâu thăm thẳm. Đất dày tầng tầng lớp lớp. Nhưng nghĩa ơn của cha mẹ và thầy cô giáo không bao giờ quên được.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )