Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : a) x³ – x² b) 6x² – 2x c) 5xy – 10x d) 2x² – 8x + 4 j) 3/7x² + 5x³ + x²y² g) 5xy² + 10xy – 15x²y² Làm đúng

Question

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) x³ – x²
b) 6x² – 2x
c) 5xy – 10x
d) 2x² – 8x + 4
j) 3/7x² + 5x³ + x²y²
g) 5xy² + 10xy – 15x²y²
Làm đúng được cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha

in progress 0
Vodka 8 tháng 2020-11-02T01:51:50+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

 1.  a. x nhân ( x mũ 2 – x )

  b. 2x nhân ( 3x -1)

  c. 5 nhân (xy -2xy)

  d. 2x nhân (x-4x+2)

  g. 5 nhân ( xy +2xy-3xy)

  Còn câu kia mk quên kién thức nhé

 2. Chúc may mắn

  phan-tich-cac-da-thuc-sau-thanh-nhan-tu-a-b-6-2-c-5y-10-d-2-8-4-j-3-7-5-y-g-5y-10y-15-y-lam-dung

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )