Phân tích các câu tục ngữ sau: 1. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền 2. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống (Phân tích về hình thức, nội d

Question

Phân tích các câu tục ngữ sau:
1. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền
2. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
(Phân tích về hình thức, nội dung rồi suy ra câu tục ngữ đó khuyên ta j)
*LÀM NHANH GIÚP MÌNH VỚI Ạ 2h15 MIK ĐI HC R*

in progress 0
Thu Hương 3 months 2021-07-24T15:16:19+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T15:17:56+00:00

  1. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền

  – Về hình thức:  + Sử dụng các từ Hán Việt, số từ chỉ thứ tự (Nhất, nhị, tam)

                            + Có vần lưng (viên – điền)

  – Về nội dung: Kinh nhiệm về phương thức canh tác, cách làm giauf

  → Khuyên ta nên khai thác tốt điều kiện, hoàn cảnh tự nhiên để tạo ra của cải, vật chất

  2. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

  – Về hình thức:  + Sử dụng các từ Hán Việt, số từ (Nhất, nhì, tam, tứ)

                            + Có vần lưng (phân – cần)

  – Về nội dung: Thứ tự, mối quan hệ của các yếu tố đối với nghề trồng lúa nước

  → Giúp ta có thêm kinh nhiệm trong trồng trọt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )