Phân loại từ ghép Hán Việt : Sơn hà , xâm phạm , giang san , quốc gia , ái quốc , thủ môn , thiên vị , chiến trang , thiên thư , thiên thư , tuyên ngô

Question

Phân loại từ ghép Hán Việt : Sơn hà , xâm phạm , giang san , quốc gia , ái quốc , thủ môn , thiên vị , chiến trang , thiên thư , thiên thư , tuyên ngôn , cường quốc .
Trong các từ trên hãy phân loại ra :
+ Đâu là từ ghép đẳng lập ?
+ Đâu là từ ghép chính phụ ?
Mong mn giúp mình nha

in progress 0
Edana Edana 2 weeks 2021-08-30T19:14:05+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T19:15:16+00:00

    Phân loại từ ghép Hán Việt : Sơn hà , xâm phạm , giang san , quốc gia , ái quốc , thủ môn , thiên vị , chiến trang , thiên thư , thiên thư , tuyên ngôn , cường quốc . Trong các từ trên hãy phân loại ra : + Đâu là từ ghép đẳng lập ? + Đâu là từ ghép chính phụ ?

    +Từ ghép đẳng lập:sơn hà;giang san,quốc gia,ái quốc,thiên thư,tuyên ngôn,cường quốc,thiên tử

    +Từ ghép chính phụ:xâm phạm,thủ môn,thên vị,chiến thắng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )