phân loại các từ ghép hán việt sau đây thành các từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập:phi công, phi hành, vương phi,bảo mật, bảo thủ,phỏng vấn phục v

Question

phân loại các từ ghép hán việt sau đây thành các từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập:phi công, phi hành, vương phi,bảo mật, bảo thủ,phỏng vấn phục vụ, thiên địa,tưởng niệm, phồn hoa, tham dự

in progress 0
Dulcie 5 months 2021-08-19T03:59:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T04:00:08+00:00

  Chính phụ : phục vụ , phi công , vương phi ,tưởng niệm

  ______

  Đẳng lập : thiên địa (thiên : trời , địa : đất) , phỏng vấn (phỏng : hỏi , vấn : hỏi ) , tham dự (tham : tham gia , dự: cũng tham gia  )  , phồn hoa , bảo mật(bảo : bảo vệ , mật : bí mật) , bảo thủ 

  0
  2021-08-19T04:00:42+00:00

  – Từ ghép chính phụ: phi công, phi hành, vương phi, bảo mật, phỏng vấn, phục vụ, tưởng niệm.

  – Từ ghép đẳng lập: thiên địa, phồn hoa, tham dự  (thiên : trời , địa : đất) , tham dự (tham : tham gia , dự: dự vào  )  , phồn hoa , bảo mật (bảo : bảo vệ , mật : bí mật) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )