Phần I: Đọc – hiểu Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Đêm nay Bác ngồi đó Đêm nay Bác không ngủ Vì một lẽ thường tình Bác là Hồ Chí Mi

Question

Phần I: Đọc – hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Đêm nay Bác ngồi đó
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh”
(Ngữ văn 6- tập 2, trang 65)
Câu 1: Đoạn văn trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu tác giả và hoàn cảnh sáng tác.
Câu 2: Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản em vừa tìm được.
Câu 3: Chỉ ra các thành phần câu trong hai câu sau:
“Đêm nay Bác ngồi đó
Đêm nay Bác không ngủ”
Câu 4: Trong đoạn thơ, anh đội viên đã phát hiện ra một chân lí bình dị nhưng lớn lao, đó là gì?

in progress 0
Dâu 8 months 2021-06-03T12:01:19+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-03T12:02:40+00:00

  Câu 1.

  – Đoạn thơ trên trích từ văn bản ” Đêm nay Bác không ngủ ” thuộc Tác phẩm mới ( Thơ Việt Nam 1945 – 1975 ) của tác giả Minh Huệ.

  – Minh Huệ ( 1927 – 2003 ), tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái, quê ở Nghệ An.

  – Hoàn cảnh sáng tác: Được tác giả viết vào năm cuối năm 1950 đầu 1951 trong sự kiện chiến dịch Biên giới.

  Câu 2.

  – Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.

  Câu 3.

  – “ Đêm nay Bác ngồi đó ” 

  + ” Đêm nay ” là trạng ngữ chỉ thời gian.

  + ” Bác ” là chủ ngữ.

  + ” ngồi đó ” là vị ngữ.

  – ” Đêm nay Bác không ngủ ”

  + ” Đêm nay ” là trạng ngữ chỉ thời gian.

  + ” Bác ” là chủ ngữ.

  + ” không ngủ ” là vị ngữ.

  Câu 4:

  – Anh đội viên đã phát hiện ra tình yêu thương ruột thịt nồng nàn của Bác dành cho những người chiến sĩ như những người thân trong gia đình trong cảnh rừng núi khắc nhiệt. 

  0
  2021-06-03T12:02:43+00:00

  @Meoss_

  * Câu 1:

  – Văn bản: Đêm nay Bác không ngủ

  – Thuộc tác phẩm: Tác phẩm mới ( Thơ Việt Nam 1945 – 1975 )

  – Tác giả: Minh Huệ

  – Minh Huệ ( 1927 – 2003 ), tên khai sinh Nguyễn Đức Thái, quê ở Nghệ An.

  – Hoàn cảnh sáng tác: Viết trong sự kiện chiến dịch Biên giới cuối năm 1905, Bác trực tiếp chỉ huy và ra trận chiến đấu.

  * Câu 2:

  – PTBĐ chính: biểu cảm

  * Câu 3:

  – Vế 1: Đêm nay // Bác // ngồi đó

                 TN          CN        VN

  – Vế 2: Đêm nay // Bác // không ngủ

                 TN          CN        VN

  * Câu 4:

  – Tuy Bác phải làm việc lớn, cao cả nhưng tình yêu thương giản dị, nhỏ bé của Bác dành cho các anh đội viên vẫn luôn đong đầy sáng ngời.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )