Phần I: Đọc – hiểu Cho đoạn thơ sau: “Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, Thoáng con

Question

Phần I: Đọc – hiểu
Cho đoạn thơ sau:
“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!”
(Ngữ văn 8- tập 2, trang 17)
Câu 1: Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.
Câu 2: Xác định và nêu tác dụng của câu cảm thán trong đoạn văn trên.
Câu 3: Xác định kiểu câu của dòng thơ “Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi” và cho biết tác dụng của kiểu câu vừa tìm được.
Câu 4: Các từ: xanh, bạc, mặn thuộc từ loại nào?
Câu 5:Trình bày ngắn gọn cảm nhận về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.
Phần I: Đọc – hiểu
Cho đoạn thơ sau:
“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!”
(Ngữ văn 8- tập 2, trang 17)
Câu 1: Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.
Câu 2: Xác định và nêu tác dụng của câu cảm thán trong đoạn văn trên.
Câu 3: Xác định kiểu câu của dòng thơ “Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi” và cho biết tác dụng của kiểu câu vừa tìm được.
Câu 4: Các từ: xanh, bạc, mặn thuộc từ loại nào?
Câu 5:Trình bày ngắn gọn cảm nhận về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.

in progress 0
Minh Khuê 3 months 2021-07-03T23:27:20+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T23:29:03+00:00

  Bạn tham khảo

  Câu 1:

  -Đoạn thơ trên trích trong văn bản Quê hương

  -Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên : Biểu cảm

  Câu 2:

  -”Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!”

  -Tác dụng của câu cảm thán : bộc lộ rõ nét cảm xúc

  Câu 3: 

  “Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi” => Câu ghép

  Câu 4:

  -Các từ: xanh, bạc, mặn ” thuộc tính từ 

  Câu 5:

  Bài thơ đã thể hiện rõ nét tình yêu biển cả tha thiết của người dân miền biển .Sử dụng các biện pháp nghệ thuật đặc sắc tăng sức gợi hình gợi cảm

  Cna.204~~~Kirito

  Xin ctlhn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )