phân biệt thơ Đường và thơ Đường Luật Giúp mk vs mk sẽ tick 5 sao

Question

phân biệt thơ Đường và thơ Đường Luật
Giúp mk vs mk sẽ tick 5 sao

in progress 0
Jezebel 4 months 2021-07-05T02:23:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T02:24:34+00:00

  `star_` Thơ “Đường” và thơ “Đường Luật” có những luật lệ, niêm luật giống nhau và điểm khác khá nhỏ.

  *Khác:

  – Thơ Đường là loại thơ được các nhà thơ sáng tác trong thời kì nhà Đường phát triển ở Trung Quốc. ( lưu ý là chỉ thời gian nhà Đường, TQ).

  – Thơ Đường luật cũng y chang niêm luật thơ Đường nhưng thơ lại xuất hiện ở nhiều thời gian, địa điểm khác với thể thơ trên. ( phong phú, đa dạng hơn thơ Đường).

  0
  2021-07-05T02:24:46+00:00

  Theo mik học thì Thơ Đường và thơ Đường Luật giống nhau. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )