Phân biệt nghĩa và cách dùng : đoàn kết,cấu kết,liên kết

Question

Phân biệt nghĩa và cách dùng : đoàn kết,cấu kết,liên kết

in progress 0
MichaelMet 3 days 2021-07-22T19:42:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T19:44:03+00:00

  đoàn kết: chung sức hoàn thành một công việc

  – thường dùng từ đoàn kết để nói về sự hòa hợp của một tập thể

  cấu kết: liên kết giữa người này và người kia

  – thường dùng trong trường hợp nói đến 2 người trở xuống, nói chung là từ này dùng để nói đến sự kết hợp giữa ít người, còn từ đoàn kết là cho một tập thể

  Liên kết: kết lại với nhau từ nhiều thành phần hoặc tổ chức riêng rẽ

  từ này thường dùng trong hoàn cảnh có danh từ kết hợp với nhau để làm chuyện gì đó.

  0
  2021-07-22T19:44:29+00:00

  Đoàn kết : chỉ sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ lẫn nhau của nhiều cá thể hợp lại ( ít nhất là hai người )

  Cấu kết : ít nhất là hai người trở nên tham gia vào một việc , một kế hoạch xấu xa nào đó để hại người khác

  Liên kết : là chỉ sự tập hợp , nối liền để cùng phát triển

  Cách dùng;  từ ” đoàn kết ” được sử dụng khi chúng ta muốn cùng nhau hành động để chống lại thế lực xấu xa nào đó ( Truyền thống đoàn kết khiến người Việt ta có sức mạnh để đánh đuổi giặc ngoại xâm ) => mang ý tốt, tích cực

  Cách dùng ; từ ” cấu kết ” được dùng khi nói về hành động hợp tác mang ý xấu ( Bọn chúng cấu kết với nhau định ăn trộm xoài nhà bác Hùng đấy )

  Cách dùng ; từ ” liên kết ” được dùng khi muốn nói về sự tập hợp của một tổ chức nào đó ( Tập đoàn Vingroup liên kết với tập doàn Hapaco để góp tiền xây dựng thành phố xanh )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )