Xong bài giảng, chuyển sang viết tập. Thầy Ha-men đã chuẩn bị cho ngày hôm đó những tờ mẫu mới tinh, trên có viết bằng “chữ rông ” thật đẹp : Pháp, An

Question

Xong bài giảng, chuyển sang viết tập. Thầy Ha-men đã chuẩn bị cho ngày hôm đó những tờ mẫu mới tinh, trên có viết bằng “chữ rông ” thật đẹp : Pháp, An-dát, Pháp, An-dát. Những tờ mẫu treo trước bàn học trông như những lá cờ nhỏ bay phấp phới khắp xung quanh lớp. Ai nấy đều chăm chú hết sức, và cứ im phăng phắc ! Chỉ nghe tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Có lúc những con bọ dừa bay vào nhưng chẳng ai để ý, ngay cả những trò nhỏ nhất cũng vậy, chúng đang cặm cụi vạch những nét sổ với một tấm lòng, một ý thức, như thể cái đó cũng là tiếng Pháp … Trên mái trường, chim bồ câu gù thật khẽ […]
TỪ ĐOẠN VĂN TRÊN EM HÃY TẢ LẠI QUANG CẢNH LỚP HỌC TRONG BUỔI HỌC CUỐI CÙNG BẠN NÀO LỚP 6 GIÚP MÌNH Ạ

in progress 0
King 8 months 2021-06-05T10:48:16+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-05T10:49:18+00:00

     Quang cảnh lớp học lúc này thật là yên bình. Xong bài giảng rồi tới phần luyện chữ. Những tờ giấy mới tinh, tự hào vì mình đang được sử dụng. Giấy trắng, bút đen, đúng vậy thật, thầy Ha-men viết dòng chữ thật to làm mẫu: Pháp, An-dát, Pháp, An-dát. Ai ai cũng tập trung vào viết, lúc bấy giờ chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt, sột soạt … Họ đang cặm cụi những nét viết, với tấm lòng, ý thức, kiểu nó cũng là tiếng Pháp vậy. Những con bọ dừa bay qua cũng không ai ngó ngàng tới…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )