“Ồ ước gì…!” có phải là câu đặc biệt bộc lộ cảm xúc ko m.n

Question

“Ồ ước gì…!” có phải là câu đặc biệt bộc lộ cảm xúc ko m.n

in progress 0
Kim Cúc 8 months 2021-05-24T08:20:26+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-24T08:21:36+00:00

  là thành phần cảm thán và có dấu chấm thanko có đầy đủ thành phần cấu thành nên 1 câu

  0
  2021-05-24T08:21:43+00:00

  Ồ ước gì…!” có là câu đặc biệt bộc lộ cảm xúc vì từ ” ồ ” là câu cảm  và có dấu chấm than nên là câu đặc biệt .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )