ở từng chỗ trống dưới đây, có thể điền chữ [ tiếng ] gì bắt đầu = d, gi hoặc r a, Nam sinh………….trong một………….đình có truyền thống hiếu

Question

ở từng chỗ trống dưới đây, có thể điền chữ [ tiếng ] gì bắt đầu = d, gi hoặc r
a, Nam sinh………….trong một………….đình có truyền thống hiếu học
b, Bố mẹ………….mãi, Nam mới chịu dậy tập thể…………
c, ông ấy nuôi chó………….để…………nhà
d, tớ vừa………….tờ báo ra, đang đọc………… thì có khách
e, đôi………..này đế rất………….
g, khi làm bài, không được dở sách ra xem, làm thế…………lắm

in progress 0
Acacia 5 months 2021-08-27T15:45:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T15:46:19+00:00

  a) ra / gia

  b) giục / dục

  c) dữ / giữ

  d) giở / dở

  e) giày / dày

  g) giở / dở

  0
  2021-08-27T15:46:23+00:00

  a) nam sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học .

  b) bố mẹ giục mãi , nam mới chịu tập thể dục .

  c) ông ấy nuôi chó dữ để giữ nhà

  d) tớ vừa dở tờ báo ra , đang đọc giở thì có khách .

  e) đôi giày này để rất dày .

  g) khi làm bài , không được dở sách ra xem , làm thế gian lắm .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )