Ô tô đầu tiên ra đời năm n = abbc , trong đó n : 5 và a,b,c € {1;5;8} (a,b,c khác nhau)

Question

Ô tô đầu tiên ra đời năm n = abbc , trong đó n : 5 và a,b,c € {1;5;8} (a,b,c khác nhau)

in progress 0
Mít Mít 8 tháng 2020-10-31T20:36:36+00:00 2 Answers 77 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta đang ở thế kỉ XXI nên a không thể lớn hơn 2. Do đó a = 1. Phải chọn số c trong tập hợp {1; 5; 8} để n ⋮⋮ 5. Muốn thế c phải là 5. Vậy b = 8. Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm 1885.

 2. Đáp án: $1885$

  Giải thích các bước giải:

  Do $n = \overline{abbc} \vdots 5$

  $⇒ c = 5$ vì $a;b;c$ $∈$ `{1;5;8}`

  $⇒ a;b$ $∈$ `{1;8}` vì $a;b;c$ khác nhau

  Mà $a \neq 8$ (năm nay là năm $2020$ không thể ô tô ra đời vào năm $8$ nghìn được)

  $⇒ a = 1⇔ b =8$

  $⇒ n = 1885$

    Vậy ô tô đầu tiên ra đời vào năm $1885$.

   

Leave an answer