Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với

Question

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 . Theo lí thuyết, trong các trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1 ? (I). 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng. (II). 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng. (III). 100% cây thân thấp, hoa đỏ. (IV). 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng. (V). 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng. (VI). 9 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

in progress 0
Minh Khuê 1 year 2020-12-03T04:02:51+00:00 2 Answers 662 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-03T04:04:46+00:00

  Quy ước gen :

  A : thân cao, a : thân thấp 

  B : Hoa đỏ , b : hoa vàng 

  Thân thấp đỏ : aaBB , aaBb 

  Thân thấp hoa đỏ tự thụ 

  P : aaBB                 x     aaBB 

  G : aB                                aB 

  F2: aaBB 

  100% thâp thấp , hoa đỏ

  P : aaBb              x  aaBb 

  G : aB , ab              aB , ab 

  F1 : aaBB , 2aaBb , aabb

  3 thấp đỏ : 1 thấp vàng 

  Vậy có I và III thỏa mãn

  0
  2020-12-03T04:04:59+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ở một loài thực vật lưỡng bội các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )