Ở gà đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện gà lông xám, có lông chân. Cho F1 tiếp tục gi

Question

Ở gà đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện gà lông xám, có lông chân. Cho F1 tiếp tục giao phối với gà lông đen, không có lông chân, thu được đời F2: 49 gà lông xám, có lông chân: 51 gà lông đen, không có lông chân.
a) Biện luận xác định kiểu gen của P và lập sơ đồ lai từ P đến F1.
b) Nếu đem lai F1 với cá thể khác chưa biết kiểu gen, F2 xuất hiện kiểu hình tỉ lệ 3:1 thì cá thể đó có kiểu gen như thế nào. Biết mỗi tính trạng do 1 cặp gen trên NST thường quy định

in progress 0
Thiên Thanh 9 months 2020-12-19T19:23:08+00:00 3 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-19T19:25:00+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Ở gà đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện gà lông xám, có lông chân

  ⇒ Tính trạng lông xám trội so với lông đen

  ⇒ Tính trạng có lông trội với  không có lông

  – Quy ước gen:

  A : lông xám     a : lông đen 

  B : có lông        b : không có lông

  – Cho F1 tiếp tục giao phối với gà lông đen, không có lông chân, thu được đời F2 : 49 gà lông xám, có lông chân : 51 gà lông đen, không có lông chân

  – Xét tỉ lệ kiểu hình ở F2:

  + Lông xám : lông đen = 1 : 1 

  ⇒ F1: Aa x aa

  + Có lông : không có lông =1 : 1 

  ⇒ F1: Bb x bb

  – Ở F2: Tỉ lệ kiểu hình khác (1 : 1) (1 : 1 )

  ⇒ Đây là di truyền liên kết 

  ⇒ F1: $\frac{AB}{ab}$ 

  P : $\frac{AB}{AB}$ x $\frac{ab}{ab}$

  b.

  F2 xuất hiện kiểu hình tỉ lệ 3 : 1

  F2 xuất hiện 4 tổ hợp = 2 x 2 ⇒ cơ thể lai với F1 phải cho 2 loại giao tử

  ⇒ Cơ thể đó có kiểu gen là $\frac{AB}{ab}$ x $\frac{AB}{ab}$ hoặc $\frac{Ab}{aB}$ x $\frac{Ab}{aB}$ 

  0
  2020-12-19T19:25:06+00:00

  Ở gà đem lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện gà lông xám, có lông chân.

  Suy ra lông xám trội so với lông đen

  có lông trội với  không có lông

  A : lông xám     a : lông đen 

  B : có lông         b : không có lông

  Cho F1 tiếp tục giao phối với gà lông đen, không có lông chân, thu được đời F2: 49 gà lông xám, có lông chân: 51 gà lông đen, không có lông chân.

  Xét tỉ lệ F2 :

  lông xám : lông đen=1 :1 

  Suy ra f1 : Aa xaa

  Có lông : không có lông =1 :1 

  Suy ra F1 : Bb x bb

  Ở F2 : Tỉ lệ kiểu hình khác (1:1)(1:1 )

  Suy ra đây là di truyền liên kết 

  Suy ra F1 : AB/ab

  P : AB/AB x ab/ab

  b. F2 xuất hiện kiểu hình tỉ lệ 3:1

  F2 xuất hiên 4 tổ hợp =2×2 suy ra cơ thể lai với F1 phải cho 2 loại giao tử

  Suy ra cơ thể đó là AB/ab

   

  0
  2020-12-19T19:25:11+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ga dong tao lai f2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )