Nước non lận đận một mình Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay Ai làm cho bể kia đâỳ Cho ao kia đầy cho gầy cò con a) Trong bài ca dao

Question

Nước non lận đận một mình
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay
Ai làm cho bể kia đâỳ
Cho ao kia đầy cho gầy cò con
a) Trong bài ca dao tác giả có sử dụngt đại từ nào? Đại từ đso được dùng để làm gì
b) Viết một đoạn văn từ 5-7 câu từ bài ca dao trên suy nghĩ về hình ảnh người nông dân dưới chế độ phong kiến .

in progress 0
Ladonna 2 months 2021-07-21T10:02:18+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T10:03:57+00:00

     Nước non lận đận một mình

  Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay

     Ai làm cho bể kia đâỳ

  Cho ao kia đầy cho gầy cò con

  a)  Đại từ: Ai

       Dùng để: Hỏi

  b) 

  Đất nước ta ở chế độ phong kiến đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực.  Điều đó được thể hiện khi em học xong bài những câu hát than thân.  Bài văn cho ta biết thân phận người nông dân thời xưa là rất cực khổ. Những người lao động đó đã bị lợi dụng sức lực để trục lợi cho xã hội phong kiến. Tác giả dân gian đã bày tỏ rất nhiều tình thương cảm của họ với những người lao động nghèo khổ.Họ chỉ  biết sống trong số phận khổ sở, vất vả và đau thương mà không lên tiếng được.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )