Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp ,núi ngồi ở đâu?” có bao nhiêu sự vật

Question

Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp ,núi ngồi ở đâu?”
có bao nhiêu sự vật

in progress 0
Hồng Cúc 2 months 2021-07-30T14:51:04+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T14:52:13+00:00

  Có 2 sự vật là: Núi và Đất

  0
  2021-07-30T14:52:25+00:00

  Núi cao bởi có đất bồi

  Núi chê đất thấp ,núi ngồi ở đâu?”

  có bao nhiêu sự vật

  Trả lời :

  Có 2 sự vật đó là : Núi và đất . 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )