non đồng nghĩa,trái nghĩa với 2 từ gì nhạt đồng nghĩa,trái nghĩa với 2 từ gì thấp đồng âm với thấp gì

Question

non đồng nghĩa,trái nghĩa với 2 từ gì
nhạt đồng nghĩa,trái nghĩa với 2 từ gì
thấp đồng âm với thấp gì

in progress 0
King 6 months 2021-08-09T20:21:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T20:22:20+00:00

  non đồng nghĩa với : trẻ,núi

  nhạt đồng nghĩa với :lạt,tẻ

  thấp đòng âm với từ thấp thập

  0
  2021-08-09T20:22:34+00:00

  non đồng nghĩa với : núi, trẻ (có thể thêm yếu vào)

  non trái nghĩa với : già, khỏe

  nhạt đồng nghĩa với: lạt, tẻ

  nhạt trái nghĩa với : đậm, sẫm

  thấp đồng âm với thấp thập

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )