nói lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay từ câu tục ngữ trên em hãy viết đoạn văn ngắn 8 đến 10 câu nêu suy nghĩ về việc giữ lời hứa

Question

nói lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay từ câu tục ngữ trên em hãy viết đoạn văn ngắn 8 đến 10 câu nêu suy nghĩ về việc giữ lời hứa.
giúp mình với mình đang cần gấp lắm

in progress 0
Ladonna 3 days 2021-07-19T20:53:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T20:54:31+00:00

    Giữ lời hứa là một việc nói là làm.Giữ vững và tôn trọng một lời hứa có lẽ còn khó hơn trèo lên một ngọn núi.Giữ lời hứa là một việc nói là làm. Ở câu 2 đừng như con bướm đậu rội lại bay nói lên sự nói phải làm. Lời hứa giúp mọi người đạt niềm tin vào chúng ta nhiều hơn. Nếu ta giữ lời hứa sẽ được mọi người tin tưởng. Còn nếu không giữ lời hứa thì bạn sẽ bị mọi người xung quanh xa lánh không đặt niềm tin vào ta, lúc đó bạn chẳng còn giá trị nào cả, uy tín bị giảm xuống. Giữ một lời hứa tưởng là đơn giản nhưng nó lại có ý nghĩa lớn lao với con người. Đó là việc mình nói phải làm, giữ được mức độ uy tín của mình. Nó có một sợi dây vô hình kết nối chúng ta qua việc nói là làm, không làm thì đừng có nói.Cho dù bạn hết sức cố gắng nhưng những việc bất ngờ vẫn xảy ra, gây ra những việc không có lợi cho việc giữ lời hứa

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )