Nội dung và tìm Biện pháp tu từ có trong đoạn trích , cho biết tác dụng

Question

Nội dung và tìm Biện pháp tu từ có trong đoạn trích , cho biết tác dụng
noi-dung-va-tim-bien-phap-tu-tu-co-trong-doan-trich-cho-biet-tac-dung

in progress 0
Kim Chi 9 months 2021-04-23T14:11:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T14:12:56+00:00

  Biện pháp nghệ thuật so sánh

  Làm cho câu văn sinh động hấp dẫn

  0
  2021-04-23T14:13:00+00:00

  Trong đoạn văn có sử dụng một biện pháp tu từ, em hãy cho biết tu từ là biện pháp tu từ nào? Tác giả sử dụng biện pháp tu từ này mấy lần, liệt kê từng lần. Nêu tác dụng của phép tu từ trong việc thể hiện nội dung đoạn trích

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )