nội dung đoạn văn”ước mơ giống như bánh lái của một con tàu…”

Question

nội dung đoạn văn”ước mơ giống như bánh lái của một con tàu…”

in progress 0
Thông Đạt 8 months 2021-06-01T10:59:50+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-01T11:01:04+00:00

    Ước mơ giống như bánh lái của một con tàu khi bạn có ước mơ bạn sẽ cố gắng để thực hiện .đó giống như con tàu muốn đi đến một địa điểm nào đó nó cần phải cố gắng để vượt biển và đại dương để đến được khu vực ấy. ước mơ của bạn cũng vậy ,nó cũng cần vượt qua những gian nan thử thách sóng cả để có thể thành công .vì vậy ước mơ giống như một bánh lái con tàu và chúng ta chính là những Thủy Thủ Đoàn trên con tàu đó
    Chúc bạn học tốt????????????????

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )