Nội dung đoạn trích Tìm các phó từ , những phó từ đó bổ sung ý nghĩa cho từ nào Chỉ ra phép tu từ có trong đoạn trích , tác dụng của phép tu từ đó .

Question

Nội dung đoạn trích
Tìm các phó từ , những phó từ đó bổ sung ý nghĩa cho từ nào
Chỉ ra phép tu từ có trong đoạn trích , tác dụng của phép tu từ đó .
noi-dung-doan-trich-tim-cac-pho-tu-nhung-pho-tu-do-bo-sung-y-nghia-cho-tu-nao-chi-ra-phep-tu-tu

in progress 0
Mít Mít 3 weeks 2021-07-18T23:20:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T23:22:09+00:00

    Phép tu từ là so sánh. Tác dụng làm nổi bật ng mà đg diễn tả

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )