No: es lon nhà, ườn e dap 10 101 15 Gansa ne mi yn anh thiem sim sin be hanh chn xuaà wa to quee Lai anh hung cua thi hi20 20

Question

No:
es lon nhà, ườn e dap
10
101
15
Gansa ne mi yn anh
thiem sim sin be hanh chn xuaà
wa to quee
Lai anh hung cua thi hi20
20
no-es-lon-nha-uon-e-dap-10-101-15-gansa-ne-mi-yn-anh-thiem-sim-sin-be-hanh-chn-uaa-wa-to-quee-la

in progress 0
RuslanHeatt 6 months 2021-08-03T10:17:46+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T10:19:07+00:00

  Bài 5:

  a) Nghĩa gốc: miệng người

  b) Nghĩa chuyển: miệng bát, vành bát

  c) Nghĩa chuyển: ý chỉ số lượng người ăn

  d) Nghĩa gốc: xương người

  e) Nghĩa chuyển: là khung ngôi nhà, khung xe

  Bài 6:

  a) Từ Hán Việt: thanh minh, tảo mộ, đạp thanh, bộ hành.

  b) Từ Hán Việt: giang sơn

  HokTot!!

  @latte

  0
  2021-08-03T10:19:18+00:00

  B1:

  a, miệng của con người

  b, phần trên cùng của cái bát

  c, số suất ăn

  d, xương của sườn ( heo hay bò j đấy)

  e. khung của nhà, xe

  B2:

  a, thanh minh, lề lạc, táo mợ, chị em

  b, giang sơn, hùng vĩ, thế kỉ, anh hùng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )