Nhược điểm của 2 ngôi kể Hãy thay ngôi kể trong đoạn văn từ dùng cây bút thần đến không cho ăn uống

Question

Nhược điểm của 2 ngôi kể Hãy thay ngôi kể trong đoạn văn từ dùng cây bút thần đến không cho ăn uống ở bài cây bút thần và nhận xét điều đó đem lại cái gì cho văn bản

in progress 0
2 months 2021-07-30T22:54:03+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T22:55:36+00:00

  – Ngôi kể thứ nhất: thiếu tính khách quan, hạn chế phạm vi kể chuyện (tác giả chỉ kể lại những gì mình đã trải qua, đã chứng kiến).

  – Ngôi kể thứ ba: thiếu tính chủ quan

  Không thể đổi ngôi kể thứ ba trong đoạn 1 thành ngôi kể thứ nhất xưng tôi bởi nếu xưng tôi kể chuyện, câu chuyện sẽ bị hạn định điểm nhìn.


  $\text{@Star}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )