Những sự việc chính trong truyện Thạch Sanh (kể ngắn gọn nha mn)

Question

Những sự việc chính trong truyện Thạch Sanh (kể ngắn gọn nha mn)

in progress 0
Thiên Di 7 months 2021-07-28T03:06:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T03:07:58+00:00

  sự ra đời của thạch sanh 

  thạch sanh kết nghĩa với lí thông

  thạnh snh đánh với chằn tinh => bộ cung tên vàng

  thạch sanh đánh với đại bàng => cây đàn 

  vào ngục dùng đàn để giải oan

  kết hôn với công chúa

  thạch sanh đánh với 18 quân nước chưa hầu

  thạch sanh làm vua

  0
  2021-07-28T03:08:10+00:00

  a) Sự ra đời kì lạ và lớn lên của Thạch Sanh

  b) Những chiến công của Thạch Sanh 

  – Chi tiết Lí Thông kết nghĩa với Thạch Sanh 

  – Thạch Sanh diệt chằn tinh

  – Chiến công tiêu diệt đại bàng cứu công chúa 

  – Thử thách Thạch Sanh bị oan và được giải oan.

  – Phần thưởng được nhà vua gả công chúa và chiến thắng 18 nước chư hầu. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )