nhưng không phải vậy là câu đặc biệt hay câu rút gọn

Question

nhưng không phải vậy là câu đặc biệt hay câu rút gọn

in progress 0
Philomena 7 months 2021-06-13T13:04:54+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-13T13:06:19+00:00

                                                                    Bài làm 

                        Câu hỏi : Câu ” Nhưng không phải vậy ” là câu đặc biệt hay câu rút gọn ?
                          Trả lời : Câu nói : ” Nhưng không phải vậy ” là câu rút gọn 

                                 `->`  Rút gọn thành phần chủ ngữ 

                                  Khôi phục : Nhưng không phải vậy .

                                  Tác dụng : Làm cho câu ngắn gọn , thông tin nhanh hơn

                  `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )