Những hình ảnh “Chén rượu” và vầng trăng trong hai câu thơ 3-4 là hình ảnh tả thực hay ước lệ

Question

Những hình ảnh “Chén rượu” và vầng trăng trong hai câu thơ 3-4 là hình ảnh tả thực hay ước lệ

in progress 0
Ngọc Hoa 1 year 2021-07-29T15:51:28+00:00 1 Answers 366 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T15:53:26+00:00

  _”Chén rượu” ko có tính tả thực hay ước lệ. Hình ảnh chén rượu là chi tiết nhỏ trong câu thơ, Hồ Xuân Hương đã tìm đến rượu để giải sầu nhưng lại rơi vào vòng quẩn quanh “say lại tỉnh”.

  _”Vầng trăng” là hình ảnh tả thực: Tả thực về thiên nhiên trăng trong đếm khuya sắp tàn, mang 2 nét nghĩa:

  +Nghĩa thực: Trăng đêm khuya sắp tàn.

  +Nghĩa ẩn dụ: chỉ cuộc đời của nữ sĩ tuổi xuân trôi mau như vầng trăng bóng xế và nhân duyên không trọn vẹn như trăng khuyết chưa bao giờ tròn đầy.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )