những câu hỏi về bài nhớ rừng hay( không có ở trong sách nha các bạn tự nghĩ ra á và ghi thêm câu tl cho câu hỏi bạn tự nghĩ ra luôn ra)

Question

những câu hỏi về bài nhớ rừng hay( không có ở trong sách nha các bạn tự nghĩ ra á và ghi thêm câu tl cho câu hỏi bạn tự nghĩ ra luôn ra)

in progress 0
Linh Đan 2 months 2021-07-31T05:05:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T05:06:12+00:00

  @Meoss_

  * Trong bài thơ ” Nhớ rừng ” có sử dụng phép tương phản ( phép đối lập ) hay không? Hãy kể ra những hình ảnh có sử dụng BPNT đó và nêu tác dụng.

  -> Trong bài thơ ” Nhớ rừng ” có sử dụng phép tương phản ( phép đối lập ). Các hình ảnh có sử dụng biện pháp nghệ thuật đó là:

  + Những cảnh vật giữa giang sơn của con hổ >< cảnh vật trong vương bách thú

  + Sự tù túng, u uất khi ở trong vườn bách thú >< cảnh ung dung tự tại của con hổ khi ở núi rừng

  => Tác dụng: Làm nổi bật nỗi nhớ quê nhà của con hổ, gợi lên mạch cảm xúc dồi dào, nhiều hình ảnh độc đáo cho từng câu thơ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )