Những câu ca dao sau đề cập đến phương châm hội thoại nào? Nêu ý nghĩa của những câu ca dao trên? (1) Rượu lạt uống lắm cũng say Người khôn nói l

Question

Những câu ca dao sau đề cập đến phương châm hội thoại nào? Nêu ý nghĩa của những câu ca dao trên?
(1) Rượu lạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.
(2) Vàng sa xuống bể khôn tìm
Người sa lời nói như chim sổ lồng.

in progress 0
Ngọc Khuê 7 months 2021-06-22T05:19:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T05:20:24+00:00

          Rượu lạt uống lắm cũng say

  Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.
  => đề cập đến phương châm về lượng 

  ý nghĩa : người biết điều phải biết cách ăn nói sao cho không dư thừa , đầy đủ để có giá trị đối với người nghe . 
       Vàng sa xuống bể khôn tìm

  Người sa lời nói như chim sổ lồng.

  => Đề cặp đến phương châm lịch sự 

  Ý nghĩa : ta phải biết lựa lời mà nói để mất lòng nhau , vàng bạc mất thì dễ tìm nhưng lời nói buôn ra thì khó mà sửa lại được .

  @@ học tốt nhé ! 

  0
  2021-06-22T05:21:13+00:00

  Hai câu ca dao trên đề cập đến phương châm hội thoại lịch sự

  Ý nghĩa:

  +Khuyên chúng ta khi giao tiếp cần có sự nhã nhặn  , tế nhị .

   +Cần có sự suy nghĩ  , khiếm tốn tránh những lời nói không hay  không có văn hóa hoặc nói những điều thiếu suy nghĩ .

   +Biết nói những điều cần nói đúng lúc ,đúng chỗ .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )