như hình. Lm hộ mình vs

Question

như hình. Lm hộ mình vs
nhu-hinh-lm-ho-minh-vs

in progress 0
Eirian 1 year 2020-11-21T02:23:48+00:00 1 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T02:25:36+00:00

  $a/$ Số m sắt mà ông Giang đã mua

  $(2x-10)(2x-12)$

  $⇔(2x-11+1)(2x-11-1)$

  $⇔(2x-11)^{2}-1^{2}$

  $⇔4x^{2}-44x+121-1$

  $⇔4x^{2}-44x+120$

  $b/$Theo đề bài ta có

  $4x^{2}-44x+120=360$

  $⇔x^{2}-11x+30=90$

  $⇔x^{2}-11x-60=0$

  $⇔x^{2}-15x+4x-60=0$

  $⇔(x^{2}-15x)+(4x-60)=0$

  $⇔x(x-15)+4(x-15)=0$

  $⇔(x-15)(x+4)=0$

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x=15\\x=-4\end{array} \right.\)

  Loại $x=-4$ vậy $x=15$( Thõa mãn $x>6$)

  Số thanh sắt ông Giang mua $(2x-10)=2.15-10=20$(thanh)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )