Nhờ mọi người bày mình bài này với ạ 1. “những bài học sâu sắc từ câu tục ngữ con người và xã hội của ông cha ta” 2. “đặc sắc cách nêu dẫn chứng của H

Question

Nhờ mọi người bày mình bài này với ạ
1. “những bài học sâu sắc từ câu tục ngữ con người và xã hội của ông cha ta”
2. “đặc sắc cách nêu dẫn chứng của Hồ Chí Minh trong văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

in progress 0
Kim Cúc 7 months 2021-07-07T20:25:48+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T20:26:59+00:00

  1. Những bài học sâu sắc từ câu tục ngữ con người và xã hội của ông cha ta :

  +Đề cao phẩm chất cao quý của con người 

  +Đề cao lối sống, giá trị và muốn đó để làm bài học cho mọi người

  2. Đặc sắc cách nêu dẫn chứng của Hồ Chí Minh trong văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta :

  +Dẫn chứng tiêu biểu : Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta

  +Các luận cứ nhỏ để chứng minh và sắp xếp theo một trình tự nhất định, cụ thể  :

  *Lòng yêu nước qua một số anh hùng dân tộc có công chống giặc

  **Chứng minh từ kháng chiến chống giặc của mọi lứa tuổi

  ***So sánh cái trừu tượng để làm rõ tinh thần yêu nước 

  ****Tóm lại (kết thúc) khẳng định lại một lần nữa

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )