Nhờ mn giải dùm mik ạk Cần gấp

Question

Nhờ mn giải dùm mik ạk
Cần gấp
nho-mn-giai-dum-mik-ak-can-gap

in progress 0
Khang Minh 2 years 2021-05-07T20:16:19+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T20:17:30+00:00

  Gọi quãng đường từ Thị xã Kỳ Anh đến thị trận Cẩm Xuyên là `x(x>0)(km)`

  Thời gian lúc đi là :`x/40 (h)`

  Thời gian lúc về là:`x/30(h)`

  Do thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 20p nên ta có pt:

  `x/30-x/40=1/3`

  Giải pt ta đc `x=40`

  Vậy quãng đường dài `40km`

  0
  2021-05-07T20:18:03+00:00

  Gọi quãng đường là x(km)(x>0)

  Đổi 20 phút=`1/3`h

  Theo bài ra ta có phương trình:

  `x/30-x/40=1/3`

  `x(1/30-1/40)=1/3`

  `x*1/120=1/3`

  `x=40`(km)

  vậy quãng đường là 40km

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )